BBAT-logo

Belgische Bond voor Aquarium- en Terrariumhouders
KALENDER

schakel-logo
   
 

Detail van geselecteerde activiteit

Zaterdag 2018-12-15 te 20.00 tot en met 2018-12-15

soort aktiviteit :

Voordracht

Madagaskarcichliden door Daan Seys

dit gaat door in :  Ons lokaal
en wordt georganiseerd door :

Aquarianen Gent vzw.

Meer inlichtingen : De spreker voor vanavond, dhr. Daan Seys, heeft bij ons al een paar keer een smaakvolle voordracht gegeven in zijn typisch “westfluuts”. Vandaar dat we niet geaarzeld hebben om hem ook dit jaar nog eens uit te nodigen.

Als wij het over cichliden hebben, dan denken wij direct aan de cichliden van de Afrikaanse slenkmeren (Tanganjika, Malawi en Victoria), om nog maar te zwijgen over de populaties uit Zuid- en Midden-Amerika. Deze keer gaat hij het echter hebben over vissen die voorkomen in Madagaskar.

Mijn vraag is: kunnen deze cichliden en vissoorten wel wedijveren met de soorten uit Afrika, Azië en Amerika. Natuurlijk mag voor Eric Australië ook niet vergeten worden (u weet wel: het land van de regenbogen)…

Daan zal klaarheid scheppen in dit geheel en wie weet kan hij ons misschien overtuigen om ook deze vissen in ons aquarium te houden.

Wij kijken er alvast al naar uit! U komt toch ook?!

E-mail :
website :

indien voor deze activiteit bijlagen beschikbaar zijn vindt u ze hieronder

 

Terug naar overzicht